sales@potec.net.vn

0917 976 688 - 0243 823 2266

Rust Reconverter LT (Chuyển đổi rỉ sét)

Rust Reconverter LT (Chuyển đổi rỉ sét)

Rust Reconverter LT ngăn chặn sự rỉ sét của máy móc, công cụ, phương tiện, thiết bị, tàu thuyền, kết cấu tòa nhà kim loại, v.v. Không còn cạo và sơn kim loại rỉ sét! RUST RECONVERTER LT chuyển đổi hóa học rỉ sét thành phức hợp hữu cơ màu đen trong khi lớp phủ acrylic trong suốt được hình thành trên bề mặt. Khi sử dụng trong nhà, lớp phủ có thể tồn tại nhiều năm ngay cả khi không sơn. Khi sử dụng ngoài trời hoặc trong các ứng dụng có độ ẩm cao, nên sơn phủ lên bằng sơn men gốc dầu hoặc sơn epoxy. Bản thân lớp phủ này đủ để tồn tại trong nhiều năm, nhưng nó cũng là lớp sơn lót tuyệt vời cho sơn latex, epoxy và sơn gốc dầu.

Rust Reconverter LT kéo dài tuổi thọ của kim loại đen hoặc hợp kim. Loại bỏ rỉ sét và để lại lớp sơn lót bảo vệ chỉ trong một bước nhanh chóng và dễ dàng!