sales@potec.net.vn

0917 976 688 - 0243 823 2266

Premium Weapon Wrap (Nano niêm cất bảo vệ chống ăn mòn vũ khí)

Premium Weapon Wrap (Nano niêm cất bảo vệ chống ăn mòn vũ khí)

– Bảo vệ súng trường, đạo bác, bom và đạn khỏi rỉ sét trong quá trình bảo quản lâu dài hoặc không khí có muối (trong quá trình vận chuyển)
– Đảm bảo tính sẵn sàng chiến đấu nhờ lớp phủ lá chắn khô siêu bền, thay thế phương pháp bọc thông thường ngâm trong dầu hoặc mỡ.