sales@potec.net.vn

0917 976 688 - 0243 823 2266

NavGuard loại I; II; IV

NavGuard loại I; II; IV

– Được phát triển bởi Bộ Chỉ huy hệ thống Không quân – Hải quân, BQP Mỹ (NavAir).
– Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Quân sự Hoa Kỳ MIL-PRF-81309 về các yêu cầu cần thiết đối với hợp chất chống ăn mòn để sử dụng cho môi trường Không quân – Hải quân khắc nghiệt, và là giải pháp đặc chủng cho các hệ thống, thiết bị trên biển.
– Bảo vệ xuất sắc trong điều kiện lưu trữ, bảo vệ ngắn hạn trong điều kiện ngoài trời thường xuyên và có thể phủ lặp lại khi cần thiết.