Tầm quan trọng của vòng bi đối với các thiết bị

Tầm quan trọng của vòng bi đối với các thiết bị

Tầm quan trọng của vòng bi với các thiết bị

Khi nhắc đến vòng bi công nghiệp tuy đây là chi tiết truyền động cơ khí quan trọng và phổ biến nhất (được tiêu chuẩn hóa ở phạm vi toàn cầu). Vậy vòng bi có tầm quan trọng với các thiết bị như thế nào?

Tầm quan trọng của vòng bi với các thiết bị

Nhưng chỉ được đề cập sơ bộ trong các chương trình đào tạo cấp Đại học, Trung học và Dạy nghề. Các Kỹ sư/Cán bộ Kỹ thuật, cho đến khi có tiếp xúc và trách nhiệm trực tiếp, hầu như không có kiến thức cần thiết cho việc lựa chọn, sử dụng và thay thế vòng bi.

Thực tế hiện nay vòng bi là loại phụ tùng thay thế được hầu hết các nhà máy công nghiệp quan tâm và sử dụng nhiều nhất. Tuổi thọ làm việc của Vòng bi có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả chi phí mua vật tư thay thế, bên cạnh đó là việc gây ra những ảnh hưởng tới Năng suất Thiết bị, Hiệu quả sản xuất – kinh doanh của Doanh nghiệp.

Thực tế cũng cho thấy, nếu được bổ sung kịp thời kiến thức cũng như kinh nghiệm về của đội ngũ  kỹ sư, nhân viên bảo trì thì có thể  khắc phục được phần lớn các nguyên nhân của tình trạng không kiểm soát được hư hỏng bất thường, trước thời hạn của vòng bi.

Tất cả các yếu tố này khiến cho nhu cầu đào tạo, bổ sung kiến thức về vòng bi cho đội ngũ kỹ sư/nhân viên bảo trì của các nhà máy sản xuất công nghiệp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *