Bơm nước & xử lý nước thải

Với bề dày kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp bơm mạnh mẽ, bền bỉ trong khai thác, xử lý và quản lý nước mặt và nước ngầm, chúng tôi đáp ứng nhu cầu về các hệ thống bơm chất lượng cao để giải quyết thách thức về môi trường và kinh tế. Các sản phẩm KETO bao gồm tuabin dọc, chìm và hút đầu ngang, đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng nước sạch. Các hệ thống và máy bơm hiệu suất cao này cung cấp nước uống cho các thành phố và hộ gia đình từ các hồ chứa, sông và giếng. Chúng đáp ứng nhu cầu nước của các khu công nghiệp và nông nghiệp quy mô lớn.

Back to top