sales@potec.net.vn

0917 976 688 - 0243 823 2266

Chi tiết dự án

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Hạng mục: Cung cấp vòng bi NSK phục vụ sửa chữa thường xuyên

Hình ảnh chi tiết của dự án